Skärmhjälpen.se

Ökat välbefinnande i en digitaliserad vardag
- ett initiativ för vuxna och barn
Läs mer

FairAdBot

Hittar otillåten marknadsföring online
Ett projekt för att skydda barn i digitala medier
Läs mer

Refugee Phones

Vi ger telefoner och SIM-kort till nyanlända för att de ska kunna komma i kontakt med familj och vänner igen.

10 sep, 2015 över 4 000 st över 7 000 st
Startade Smartphones Kontantkort
Läs mer

Give Me a Break

En digital tjänst för kamratstöd som ger barn som haft cancer möjligheten att bygga relationer som stärker dem och hjälper dem tillbaka till vardagen.

Projekt §17 – stoppa barnreklamen

Mot köpta budskap och för fri kreativitet
Bättre mediamiljöer för barn
Läs mer