Gå med i Digital Reliance

Vi arbetar med konceptutveckling, aktioner och föreläsningar som metod för att stärka utsatta grupper. Vi ser digitala medier både som en unik potential för alla människors frihet och kreativitet, men vi ser också problemen som uppstår i industrialiseringen och plattformiseringen av digitala medier. Därför arbetar vi både med konceptutveckling för att stärka utsatta grupper med hjälp av digitala medier (t ex virtuell rastverksamhet via tablets) men också för att bevaka människors rättigheter i digitala medier (t ex arbetar vi mot att reklam riktas mot barn).

Om du tycker det här arbetet är viktigt kan du bli medlem. Som medlem kan du också delta praktiskt i vårt arbete – vi engagerar volontärer i allt från pysselkvällar för att konfigurera donerade telefoner till nyanlända flyktingar till att konceptutveckla digitala kamratstöd för barn som ligger på sjukhus.

Att bli medlem kostar 250 kronor per år, och som medlem blir du inbjuden till olika träffar och diskussioner. Företag betalar, utöver 250 kr, en utökad serviceavgift baserat på företagets storlek. I serviceavgiften ingår t ex föreläsning och dylikt.

För mer information om medlemskapet eller för att bli medlem, maila Hanna på hanna@digitalreliance.org.