Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/z9/kmnwbvdwzv3zabx/digitalreliance.org/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4358

Projekt §17 – stoppa barnreklamen

”Varje barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information.” FN’s barnkonvention, paragraf 17

Framväxten av nya mediaslag har inneburit en explosion av nya beteenden, nya mediaaktörer och nya affärsmodeller. Nya och gamla mediaägare kämpar med att hitta nya intäkter när gamla modeller rasar ihop. I denna jakt sker inte sällan grova överträdelser mot internationella och nationella regelverk kring reklamexpondering. Dessa har satts upp för att skydda yttrandefriheten och skydda våra barn. Digital Reliance arbetar för de digitala mediernas potential för demokrati och utveckling – och mot de som bryter mot riktlinjer och lagar. Smygreklam riktat mot barn är ett av de områden vi prioriterat att jobba mot.

Barn, nya medier och smygreklam

Smygreklam mot barn är ett av de mest allvarliga överträdelserna man kan göra som mediaägare, plattformsägare, förmedlare och/eller innehållsskapare. Det utnyttjar barns naturliga godtrogenhet och skadar allmänhetens förtroende för medierna, som är en förutsättning för demokratin ska fungera. Alla riktlinjer, lagar och regelverk är tydliga på denna punkt och att barn anses vara ”extra skyddsvärda”. I vilken del av eventuella gråskalor man ska stå är det således ingen tvekan om.

Digital Reliance ligger bakom anmälan och bevisföringen i det första mål mot smygreklam i digitala medier som faktiskt lett till en fällning i Reklamombudsmannens Opinionsnämnd. Syftet med anmälan och fällningen är att skapa en debatt som leder till att inte bara annonsörer och bloggare tar sitt lagstadgade ansvar, utan att plattformsägare, mediaägare och förmedlare startar ett gediget arbete för att rensa upp. Det som erbjuds barn i digitala medier lämnar utan tvekan en hel del att önska för att kunna anses vara i enlighet med paragraf 17 i barnkonventionen och i linje med ICC’s grundprincioper för reklam och i enlighet med Konsumentombudsmännens rekommendationer.

Barn, nya medier och smygreklam, är sen fällningen ett hett och aktuellt ämne för mediaägare, sakkunniga, granskande journalister och politiker. Forskaren Helena Sandberg, som i många år forskat på just barn och nya medier, uppfattar det som att domen har blivit en vändpunkt i den meningen att det offentliga samtalet kring problematik med barnens konsumtion av nya medier för första gången börjat inkludera den här problematiken. Hittills har det mesta handlat om nätmobbing och grooming (vilket naturligtvis också är viktiga frågor). Digital Reliance arbetar intensifierat för att bygga opinion i den här frågan – vårt mål är att barn i enlighet med barnkonventionen ska kunna använda nya medier på ett sätt som utvecklar deras kreativitet och självkänsla och utan risk att bli utsatta för otillbörliga kommersiella budskap.

Samarbetspartners

Press

Mot köpta budskap och för fri kreativitet
Bättre mediamiljöer för barn