Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/z9/kmnwbvdwzv3zabx/digitalreliance.org/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4358

Skärmhjälpen.se

För mer välbefinnande i en digitaliserad vardag

Digitaliseringen av samhället är en rörelse som pågått i flera decennier nu. Den har gett positiva och negativa konsekvenser för organisationer, företag, familjer och individer över hela världen. Ena stunden är det skivbolagen som genomgår ett dramatiskt stålbad för att sedan återuppstå som streaming, några år senare är det klädbranschens tur att transformeras. Och så vidare. För familjer och barn är introduktionen av smartphonen 2007 en sådan milstolpe: Plötsligt gavs i princip obegränsad tillgång till sociala medier, datorspel och personligt utvald strömmande film dygnet runt överallt. Åren efter lanseringen fick fler och fler föräldrar och barn varsin sådan telefon, de minsta fick en tablet (iPad) och detta i kombination med att de stora sociala media-plattformarna expanderade har gett oss ett helt nytt landskap för familjers vardag.

Att detta skifte kräver nya förhållningssätt och ny kunskap hos vuxna och barn är inte oväntat. Det vore snarare konstigt om det inte var så. Och eftersom vi vet att alla dessa skärmar som kommer in i våra liv skapar konflikter i många familjer och i vissa fall även försämrad psykisk hälsa så har vi arbetat fram föräldrautbildningen skärmhjälpen.se.

Vad kan skärmhjälpen.se ge?

Skärmhjälpen.se kan ge både vuxna och barn nya teoretiska kunskaper om digitalisering och psykologi, förslag på nya förhållningssätt till tekniken och varandra och praktiska tips att testa i sin vardag. Men naturligtvis finns begränsningar i vad en digital utbildning kan göra, och om du känner att du eller någon i din närhet har allvarliga problem med psykisk hälsa eller konflikter inom familjen så är det viktigt att söka professionell hjälp och stöd.

Varför gör Digital Reliance och Länsförsäkringar detta?

Digital Reliance arbetar för att barn och vuxna ska få ut det bästa av digitaliseringen. Länsförsäkringar å sin sida är ett medlemsägt företag med en lång tradition att arbeta förebyggande inom mängder av områden, inte minst hälsa. Skärmhjälpen är ett initiativ i linje med denna filosofi, och genom att göra den kostnadsfri och öppen för alla hoppas vi båda kunna bidra till den breda allmänhetens hälsa och kunskaper.

Vem har gjort utbildningen?

Innehållet i skärmhjälpen.se är forskningsbaserat och vetenskapligt förankrat. Vi har försökt att göra den forskning som finns tillgänglig för den breda allmänheten med hjälp av tumregler och checklistor. Därför är skärmhjälpen.se gjord av ett team som består av såväl akademiker, sakkunniga och konceptutvecklare inom kommunikationsbranschen.

Testet och utbildningen på Skärmhjälpen är framtagna av

Gustav Martner: Entreprenör inom marknadsföring och big data, arbetar med och föreläser om barns mediemiljöer. Medförfattare till “Marknadsmässig kurragömmalek” från Statens Medieråd och expert i regeringens utredning “Ett reklamlandskap i förändring”. Medgrundare till Digital Reliance.

Annika Björnsdotter: Leg. Psykolog, leg. psykoterapeut och fil. dr. med inriktning på KBT. Annika har forskat på familjestöd till barn med problembeteenden. Arbetar idag som universitetslektor vid Psykologiska institutionen i Göteborg, men också med behandling av såväl ungdomar som vuxna.

Pontus Wärnestål: Interaktionsdesigner, docent i informatik och universitetslektor på Högskolan i Halmstad.

Samarbetspartners

Ökat välbefinnande i en digitaliserad vardag
- ett initiativ för vuxna och barn