Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/z9/kmnwbvdwzv3zabx/digitalreliance.org/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4358

FairAdBot

”Varje barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information.” FNs Barnkonvention, paragraf 17

Smygreklam mot barn är ett av de mest allvarliga överträdelserna man kan göra som mediaägare, plattformsägare, förmedlare och/eller innehållsskapare. Det utnyttjar barns naturliga godtrogenhet och skadar allmänhetens förtroende för medierna, som är en förutsättning för demokratin ska fungera. Alla riktlinjer, lagar och regelverk är tydliga på denna punkt och att barn anses vara ”extra skyddsvärda”.

Projektsammanfattning

De senaste åren har hundratals anmälningar om misstänkt smygreklam kommit in till Konsumentombudsmannen och Reklamombudsmannen. Få har fällts på grund av det svåra bevisläget. SmygreklamRobot är det första försöket att använda data och automatisk textanalys för att upprätthålla marknadsföringslagar och riktlinjer. Digital Reliance ligger bakom anmälan och bevisföringen i det första mål mot smygreklam i digitala medier som faktiskt lett till en fällning i Reklamombudsmannens Opinionsnämnd. Baserat på teknisk analys håller vi nu på att  skapa Smygreklamrobot.

SmygreklamRobot kommer att automatisera insamling och analys av innehåll i sociala medier, och sorterar ut misstänkta överträdelser av marknadsföringslagar och riktlinjer. På detta sätt kan en större mängd misstänkta överträdelser hittas på kort tid.

 

Samarbetspartners

Press

Hittar otillåten marknadsföring online
Ett projekt för att skydda barn i digitala medier